خدایا چقدر ما خر و گاو بودیم-2

.

اون وقت ها همه باید یا استقلالی می بودند یا پرسپولیسی، حتی اگه چیزی از فوتبال سرشون نمی شد. این طوری بود که دلایل هواداری از یه تیم معمولاً منحصر می شد به رنگ ِ خون، یا آسمان.

پیام های مردمی ِ روزنامه های ورزشی هم معمولا این شکلی بود: «استقلال تو را می پرستیم…الف یعنی استقامت، سین یعنی سروری، ت یعنی توانمندی، قاف یعنی قلمبگی…»

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.