در فیس بوک -6

.

تو ایران هموسکشوال که نداریم، ولی ظاهراً یه جمعیت زیادی  بایسکشوال داریم که تو فیس بوکشون جلوی interested in نوشته اند men, women

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.