عجیب اما واقعی

.

یه چیزی بهتون می گم باورتون نمی شه. اون فیلم ِ زهرا امیر ابراهیمی که در اومده بود یادتونه؟ من هیچ وقت ندیدمش.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.