تفاوت ها

.

یک دختر: اه… طرف دوست دختر داره… حیف شد (اسمشو از لیست خواستگاران احتمالی خط می زنه)

یک پسر: طرف دوست پسر داره… یعنی اهلشه! برم یه کم مخشو بزنم میاد با من…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.