در باب تعطیلی ده روزه ی این جا می فرماید:

.

نصایح ِ قبلی ام رو تواین مدت مرورکنید. آینه قدی یادتون نره.

اگه احیاناً کسی تو این ده روز مرحوم شد، یادتون باشه که جنتی هنوز زنده است.

اگه دیر کردم بی خودی مجسمه ی گوساله نسازید، برادرا فرق گوساله و تندیس هنرمند رو نمی دونن، می دزدنش!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.