یک سال مبارزه

.

نومید مکن ملت ِ ما را لطفاً

تحقیر مکن همت ِ ما را لطفاً

یک سال به لایک کردن و شِیر گذشت

شطرنجی کنید صورت ِ ما را لطفاً!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.