صحنه ی بوسیده شدن حسن خمینی توسط خامنه ای – عکس اختصاصی مداد هاش ب

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.