دو خبر پشت سرهم در بی بی سی

.

– درخواست هفت فعال سیاسی از مجلس برای تحقیق درباره ی بازداشت ها

– جمع آوری امضا برای تذکر به احمدی نژاد در میان نمایندگان مجلس ایران (به خاطر حرف زدن علیه مبارزه با بدحجابی و اینا)

.

یعنی واقعاً اون هفت فعال سیاسی به این کون نشورها امیدی دارن ؟

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.