ملتی متحد و یک صدا

.

این عبارت کهنه ترین تکیه کلام دیکتاتورهاست. هنوزم که هنوزه تو ایران مورد استفاده داره، و هنوزم که هنوزه ملت گول ِ قشنگی شو می خورن

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.