به مینیمال نویسان می فرماید

.

Draft دشمن ِ ایده های ناب است.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.