زیبایی شناسی از نوع صادق هدایتی

.

«…آبجی خانم قدبلند و سبزه بود و لبهای کلفتی داشت و روی هم رفته زشت بود…برعکس خواهرش ماهرخ که قدکوتاه و سفید بود و چشمهایش گیرنده(!) بود…»

.

فکر کنم هدایت از فرط بی سلیقگی بود که خودکشی کرد

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.