در بسته بندی جدید

.

نمی دونم چه طوری پوسته به این خوشگلی رو از اول ندیده بودم. زودتر از اینا باید وبلاگ رو از زیر بار ننگ ِ شباهت به وبلاگ ِ خرچنگزاده در می آوردم.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.