توهین به شعور -5

.

اینایی که برای آدم توضیح می دن که قوانین سنگسار خیلی سختگیرانه است و چهار تا شاهد ِ عادل می خواد و اصلاً هیچ وقت اجرا نمی شه…

همه مون می دونیم خیلی هم آسونه، خیلی هم راحت اجرا می شه. چهار تا شاهد ِ عادل هم نمی خواد. یه نفر قاضی ِ کون نشور کافیه.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.