فرازی از وصیت نامه ی آن مرحوم

.

…جنازه ام را به دریا بسپارید، روی پیرهنم هم بنویسید: «کون لق ِ فشار قبر!»

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.