کمال ِ توجه

.

این  دروغ محضه که تو ایران به معلولین کم توجهی می شه. ندیدین یه معلول وقتی یه جا می ره، چه طور همه با توجه ِ هر چه تمام تر بهش خیره می شن؟

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.