حتی شما دوست ِ عزیز

.

شما فاقد صلاحیت ِ قضاوت درباره ی مردم هستید. وگرنه قاضی می شدید.

.

پ.ن. قضات دادگستری از قاعده ی فوق مستثنی هستند.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.