انجمن حمایت از حقوق روزه خواران

.

حق آب و غذا خوردن، یکی از بدیهی ترین حقوق ِ اولیه ِ آدمی، از ما سلب می شود. مملکت رسماً تعطیل می شود. آسانسور، اتوبوس، مترو و هر محیط ِ بسته ای دیگر به دلیل بوی *&$ دهان روزه داران کلاً غیرقابل استفاده می شود. هموطنان روزه خوار، به ما بپیوندید! (با صدای کلفت) انجمن ِ حمایت از حقوق روزه خواران!

با ریاست ِ خودم

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.