For the greater good

.

از قهرمانانی که به دنبال نجات دنیا از ظلم و ستم ابرقدرتها هستند برحذر باشید. در برابر چنین هدف مقدس و عظیمی، کشته شدن چند نفر آدم بی گناه (مثلاً خود شما) قابل صرف نظر کردن می شود.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.