جملات قصار بزرگان -واقعی

.

«Law is something that I write on a piece of paper.»

Saddam Hussein

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.