عین یه فیلم کلیشه ای لوس

.

این حمله به ایران شده مثل مردن ِ آدم خوبه ی فیلم. مهم نیست صحنه چقدر حساس باشه، طرف لب پرتگاه داره می افته یا اسنایپر از دور کله شو نشونه گرفته یا هرچی… تماشاچی می دونه که اینا همه اش الکیه و قرار نیست آدم خوبه کشته شه، چون اون وقت فیلم هم تموم می شه

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.