حق به جانب نباشید

.

حتی شما هم گاهی اشتباه می کنید.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.