بایگانی ماهانه: سپتامبر 2010

وفاداری به متن

.

خوشم میاد این خانمه تو مصاحبه ها وقتی حرفای ا.ن رو ترجمه می کنه، لحنشم قشنگ حفظ می کنه!

.

Advertisements

منطق ِ خوابی

.

قبل از انتخابات یه شب خواب دیدم نه تنها  احمدی نژاد رو درک می کنم، بلکه تو خواب «فهمیدم» که آدم خوبیه و همه ی کاراشم خیر بوده…

البته چند شب قبلشم خواب دیده بودم می خوام محض خنده لخت برم دانشگاه.

.


توهین به شعور -6

.

– ببینید وقتی حضرت می فرماید «ان النساء نواقص الايمان…» این النساء معرفه است و به یک زن ِ خاص اشاره داره…

+ اون وقت بعدش که می گه «فشهادة امراتين كشهاده الرجل الواحد» و «فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال» اینها هم فقط منحصر به اون زن ِ خاصه پس دیگه؟ یعنی فقط اون زن ِ خاص ارث و شهادتش نصف ِ مرد حساب می شده؟

.


کلمه ها و ترکیب های تازه

.

media whore : کسی که فقط می خواد تو رسانه ها دیده بشه، مورد توجه ِ رسانه ها باشه، همون احمدی نژاد یعنی.

.


هفت سفر در پنج سال

.

خوب چه کاریه این همه راهو هر بار می ری بر می گردی؟ همون جا بمون!

.


.

– خوب به سلامتی آقا داماد ساکن امریکا هم که هستن! راستی شغلشون چیه؟

+ امممم… testicle masseurs هستن… شما تو فارسی بهش چی می گین؟

.


ای کسانی که ایمان آورده اید

.

ابزار دست ِ کسی نشوید

.