ورژن متفاوتی از ایران

.

بد رانندگی می کنند و جلوی هم می پیچند. هر جا میری باید مواظب پول و وسایلت باشی. راننده تاکسی ها اگر بفهمند خارجی هستی چند برابر کرایه ازت می گیرند. همه جا پر دختر و پسرهای جوونه که با هم بلند بلند حرف می زنند و گاهی هم به بقیه متلک می اندازند… روی هم رفته اسپانیایی ها خیلی شبیه ایرانی ها هستن، فقط یه فرق اساسی با ما دارن: شاد و خوشبختند.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.