ای کسانی که ایمان آورده اید

.

ابزار دست ِ کسی نشوید

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.