هفت سفر در پنج سال

.

خوب چه کاریه این همه راهو هر بار می ری بر می گردی؟ همون جا بمون!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.