کلمه ها و ترکیب های تازه

.

media whore : کسی که فقط می خواد تو رسانه ها دیده بشه، مورد توجه ِ رسانه ها باشه، همون احمدی نژاد یعنی.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.