توهین به شعور -6

.

– ببینید وقتی حضرت می فرماید «ان النساء نواقص الايمان…» این النساء معرفه است و به یک زن ِ خاص اشاره داره…

+ اون وقت بعدش که می گه «فشهادة امراتين كشهاده الرجل الواحد» و «فمواريثهن على الانصاف من مواريث الرجال» اینها هم فقط منحصر به اون زن ِ خاصه پس دیگه؟ یعنی فقط اون زن ِ خاص ارث و شهادتش نصف ِ مرد حساب می شده؟

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.