منطق ِ خوابی

.

قبل از انتخابات یه شب خواب دیدم نه تنها  احمدی نژاد رو درک می کنم، بلکه تو خواب «فهمیدم» که آدم خوبیه و همه ی کاراشم خیر بوده…

البته چند شب قبلشم خواب دیده بودم می خوام محض خنده لخت برم دانشگاه.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.