وفاداری به متن

.

خوشم میاد این خانمه تو مصاحبه ها وقتی حرفای ا.ن رو ترجمه می کنه، لحنشم قشنگ حفظ می کنه!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.