تذکر شدید اللحن

.

–  دولت ئه ژای دخالت دل امول قوای دیگل و نفی ژایگاه مجلس ئه وظایف خود عمل کند

+ با دهن ِ پر حرف نزن بچه! اون دو تخمین ِ محموتی رو یه دقه از دهنت درآر، دوباره بگو بفهمم چی می گی؟

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.