اینا همه اش حکمت داره

.

روسری اذیتت می کنه؟ دلت می خواد وقتی قدم می زنی باد توی موهات بپیچه؟ بیا یه سر این جا مهمون من اصلاً، ولی وقتی مرغ دریایی رو کله ات رید می فهمی حجاب مصونیت است نه محدودیت!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.