اسوه ی پشتکار

.

شباهت ِ بین این بچه آدامس فروش ها با برادرانی که برای خانمی که منتظر تاکسیه نگه می دارن و بسته ی پیشنهادی «پول در برابر سکس» رو تقدیم خانمه می کنن

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.