شیراز، مهد فرهنگ و هنر ایران

.

سعید جان، کاکو، ای طو تند تند می رقصی و می خونی، خسته می شیم ما خو! بعدم هی می گی «تو ایران او چیزی که انرژی داخلش باشه، همیشه می ره کنار»!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.