اندر محاسن ازدواج

.

گاهی دو آدم ِ گه رو با هم خنثی می کنه

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.