اندر معایب ازدواج

.

مشکلات غیر قابل پیش بینی. مثلاً زنتون شبها خواب ِ طالبی ببینه و هی تو خواب تِپ تِپ بزنه در ِ کون شما.

بله، اتفاق افتاده.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.