رانندگی در حال مستی

.

خیلی حال می ده. تجربه ایه اصلاً واسه خودش… می دونی دیگه چی خیلی حال می ده؟ مشروب خوردن تو حاملگی.

خیلی خوبه حالشو تو ببری، هزینه شو یکی دیگه بده. کسی که روحشم خبر نداره.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.