بایگانی ماهانه: نوامبر 2010

toilet doors wide open

.

از دید من نیکول کیدمن هم مثل ویتگنشتاین دو دوره داره: دوره ی قبل از eyes wide shut که خوشگل و شیک و تحسین برانگیز بود و دوره ی بعد از اون که زنی بود که وقتی دستشویی می ره بعدش دستاشو نمی شوره

.


خوش خبر باشی ویکی لیکس!

.

– ای بابا این که قرار بود پارسال از سرطان بمیره* پس چی شد؟!

+ کجای کاری بابا جنتی پنجاه ساله ایدز داره صداشو در نمیاره

.


پدر و مادر کوشا (واقعی)

.

همه ی بچه هاشون بی عرضه و ننر از آب در اومده اند، به جز یکی که خوشبختانه بچه ی وسطی بوده و پدر مادره در تربیتش کوتاهی کرده اند.

.


چهره ی ماندگار موسیقی مون هستن

.

برای اولین بار در تاریخ ایران یک نفر موفق شد literally  با متوسل شدن به ass-kissing  (واقعاً با در آغوش گرفتن و بوسیدن یک ass) ترقی کنه…

.


صدر اسلام

.

– ای امت! این چه وضعی است دارید؟ محض رضای خدا آن کونتان را بشویید خفه شدم از بوی گند!

+ ای محمد باز گیر دادی ها؟ پدرانمان هم کونشان را نمی شستند…

– اصلاً خدا دستور داده کونتان را بشویید!

+ ها؟

– اگر نشورید نمازتان قبول نیست، اگر نمازتان قبول نباشد می روید جهنم ها!

+ آخر در این بیابان آب کجا بود؟ سنگ و کلوخ قبول است؟

– ای خدا… حداقل روزه بگیرید بلکه کمتر ریدید… بگذریم… در باب برابری انسانها… اه! از اون آب نخور گه توش افتاده! با توام! تف کن! تف کن! اه…

.


سوره ی خط المیت

.

بدان ای مداد (1) همانا ما تو را با خط المیت*های ریپورت های متعدد مشغول نگه داشته ایم (2)  تا که کفریات ننگاری (3) و بندگان مومن ما را نیازاری (4) به راستی که ما راهش را خوب بلدیم(5)

.

* Deadline


الگوریتم شوهریابی

.

ورژن آدم وار

1- ورودی: خواستگار؛

2- اگر (خواستگار >= معیارهای شما)

3- برو به خط 8؛

4- وگرنه

5- سن شما= سن شما +1؛

6- برو به خط 1؛

7- پایان؛

8- ازدواج کن (خواستگار)؛

9- پایان.

ورژن ایرانی

1- ورودی: خواستگار؛

2- اگر (سن شما >= 30)

3- اگر (خواستگار >= معیارهای شما)

4- برو به خط 12؛

5- وگرنه

6- معیارهای شما= معیارهای شما -1؛

7- برو به خط 3؛

8- پایان؛

9- وگرنه

10- برو به ورژن آدم وار؛

11- پایان؛

12- ازدواج کن (خواستگار)؛

13- پایان.