سوره ی خط المیت

.

بدان ای مداد (1) همانا ما تو را با خط المیت*های ریپورت های متعدد مشغول نگه داشته ایم (2)  تا که کفریات ننگاری (3) و بندگان مومن ما را نیازاری (4) به راستی که ما راهش را خوب بلدیم(5)

.

* Deadline

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.