صدر اسلام

.

– ای امت! این چه وضعی است دارید؟ محض رضای خدا آن کونتان را بشویید خفه شدم از بوی گند!

+ ای محمد باز گیر دادی ها؟ پدرانمان هم کونشان را نمی شستند…

– اصلاً خدا دستور داده کونتان را بشویید!

+ ها؟

– اگر نشورید نمازتان قبول نیست، اگر نمازتان قبول نباشد می روید جهنم ها!

+ آخر در این بیابان آب کجا بود؟ سنگ و کلوخ قبول است؟

– ای خدا… حداقل روزه بگیرید بلکه کمتر ریدید… بگذریم… در باب برابری انسانها… اه! از اون آب نخور گه توش افتاده! با توام! تف کن! تف کن! اه…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.