پدر و مادر کوشا (واقعی)

.

همه ی بچه هاشون بی عرضه و ننر از آب در اومده اند، به جز یکی که خوشبختانه بچه ی وسطی بوده و پدر مادره در تربیتش کوتاهی کرده اند.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.