خوش خبر باشی ویکی لیکس!

.

– ای بابا این که قرار بود پارسال از سرطان بمیره* پس چی شد؟!

+ کجای کاری بابا جنتی پنجاه ساله ایدز داره صداشو در نمیاره

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.