ما در آیینه ی کیوسک

.

پارسال:

– ته این تونل وحشت… می بینم یه نوری هست… پشت این دیوار سنگی… یه دشت سبز*

امسال:

– نبض هر بیداری تو خوابه… ماهی و نور یه سرابه… بیرون ِ چاه… پشت این دیوار یه دیوار دیگه ست*

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.