خدمت مهران مدیری عزیز

.

یه مرسوله فرستادم، تو دو سه روز آینده باید برسه در خونه تون. می خواستم سفارش کنم آقا پسر گلتون حتماً تحویلش بگیره. یه هدیه ی ویژه ست خدمت روحش (به روح اعتقاد داره دیگه؟)، برای تشکر از زحمات شبانه روزیش در «ساخت و انتخاب» موسیقی متن قهوه تلخ.

.

پ.ن: آخه برداشته دیگه آهنگ کریسمس گذاشته رو صحنه! آهنگ کریسمس!

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.