توحید

.

اگر واقعاً خدایی وجود داشته باشه، قطعاً یه خدای واحده … همچین جهان تخمی ای نمی تونه نتیجه ی خرد جمعی چند تا خدا باشه

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.