بچه ی خارجی

.

– ای خاله قربونت بره! خوشگل خانوم! گوگولی مگولی! موش موشی! ووش ووشی! یه بوس به خاله بده ببینم!

+ … (بچه با دهان ِ نیمه باز دستش را دراز می کند تا با زن ِ دیوانه دست بدهد)

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.