فارسی شکر است

.

(روز- داخلی)

(یک ایرانی و یک بریتیش در حال ِ کار. موبایل ِ ایرانی زنگ می خورد)

ایرانی: (سریع گوشی را بر می دارد) عزیزم بت زنگ می زنم! (تق!)

(بریتیش (گوزپیچ شده: Zem zem zem zem zem?!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.