ما شترسواران ِ پسته خوار

.

دوست دارند ما را exotic ببینند. دوست دارند فکر کنند که ما همه عمامه به سر دنیا می آییم، خانه هایمان پر از قالی های رنگارنگ است و شهرهایمان پر از بازارهای سنتی. ما بهتر است برایشان همان سرزمین عجایب باشیم. سرزمین مسلمانان ِ ریشو.

برای همین است که همان قدر که سنگسار سکینه همه جا نقل محفل است، حبس و شکنجه و اعدام روزنامه نگارها و فعالین سیاسی (هر چند نفر که می خواهند باشند) نیست. آخر اخبار ِ مربوط به آنها رنگ و بوی شتر ندارد.

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.