افسر جنگ نرم

.

من از همین جا مدال شجاعت رو تقدیم می کنم به این برادر افسرمون که هر روز داره پای کامپیوتر با مرگ دست و پنجه نرم می کنه

در همین راستا، روح ِ حسین فهمیده طی تماسی با ما با شرمندگی اعلام کرد که واقعاً الکی اسم در کرده و زیر تانک رفتنش واقعاً قابل مقایسه با فداکاری این آقا نیست.

.

پ.ن: بعد از انتشار این مطلب، روح دیگری که در مانور نظامی توسط دشمن ِ فرضی کشته شده بود طی تماسی جداگانه با ما اعلام روسفیدی نمود.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.