آخ آخ آخ…

.

نمی‌دونستم باید این آدم رو نامزد جایزه ی «وراج‌ترین مرد سال» کرد یا «بی‌شعور‌ترین شوهر سال». فکر می‌کنم دوست داشت آدم ِ شوخ طبع و خوش صحبتی شناخته بشه ولی تنها شوخی‌هایی که به ذهنش می‌رسید در مورد ابراز ندامت از ازدواجش بود یا استفاده از سهمیه ی شرعی چهار همسری‌اش. صد البته که این حرف‌ها اصلاً مخصوص ِ تو جمع و جلوی زنش بود. اینکه زنش چطور تحملش می‌کرد همیشه برام سوال بود.
یه روز که داشت برامون تعریف می‌کرد که اولین بار کجا زنش رو دید و گولشو خورد و اینا، یه جای داستان به شک افتاد و برگشت از زنش پرسید: چه لباسی پوشیده بودی اون روز؟

زنش همین طوری که سر تکون می داد گفت: آره… آره…

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.