با نان و خرما به استقبال سپاهیان اسلام رفتند

.

ذوق زدگی ِ شما برادر عزیز البته محترم است، ولی محض یادآوری ملت رومانی هم با دسته گل از نازی ها استقبال کردند. بیچاره ها استالین رو دیده بودند، ولی هیتلر رو هنوز نه!

.

Advertisements

دیدگاه‌ها ناکارا هستند.